Wyniki MRI

Odebrałam wyniki rezonansu głowy. W opisie przeczytałam między innymi, że potwierdza się obecność konfliktu naczyniowo-nerwowego. Opisane zostały też inne, odbiegające od normy punkty.

WYNIK BADANIA MRI – 2015
Dożylnie podano paramagnetyczny środek kontrastowy.

 1. Po stronie lewej, w obrębie zbiornika mostu, w okolicy strefy wejścia nerwu V-tego do pnia mózgu, widoczna gałąź LSCA przy powierzchni górnej nerwu V-tego, w odległości poniżej 1 mm.
 2. Wariant rozwojowy w postaci wczesnego podziału pni nerwów trójdzielnych, długość pni około 4 mm. Po stronie lewej pasma pajęczynówki w zbiorniku mostu przy bocznej powierzchni pnia nerwu V.
 3. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w moście. Nie stwierdza się zmian ogniskowych na poziomie jam Meckela. Nerwy V-te symetryczne, bez zmian ogniskowych.
 4. Po stronie lewej widoczne naczynie tętnicze krzyżujące od dołu kompleks nerwów VII-ego i VIII-ego, w okolicy otworu słuchowego wewnętrznego – poza strefą REZ.
 5. Umiarkowany korowy zanik tkanki mózgowej (GCA 1-go stopnia) wyrażony poszerzeniem bruzd oraz zaznaczony zanik podkorowy wyrażony graniczną szerokością układu komorowego: szerokość komory III: 10 mm, EVR: 0.29. Zaznaczony zanik móżdżku.
 6. Torbiel pajęczynówki 22 mm x 9 mm, do przodu, od bieguna skroniowego lewego.
 7. Dwa drobne, niespecyficzne ogniska w istocie białej przy komorowej pogranicza ciemieniowo-potylicznego lewego, charakteryzują się podwyższonym sygnałem w obrazach T2-zal i Flair-UBO.
 8. Poza tym objęte badaniem struktury mózgowia bez zmian.
 9. Struktury pośrodkowe nieprzemieszczone.
 10. Po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego wewnątrzczaszkowego, nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nerwów V-tych.
 11. Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu.
 12. Prawoboczne skrzywienie przegrody nosa z tożstronnym kolcem.
 13. Zwraca uwagę pogrubienie kości klinowej, trzonu oraz skrzydeł – do rozważenie wykonanie badania TK w oknie kostnym, celem oceny podstawy czaszki pogranicza przedniego i tylnego dołu czaszki. Po stronie lewej widoczne jest naczynie przebiegające bezpośrednio przy dolnej części otworu okrągłego, przy dolnej powierzchni gałęzi V2 – do łącznej oceny klinicznej.
 14. Objęte badaniem zatoki oboczne nosa prawidłowo powietrzne.
 15. Węzeł chłonny 4 mm x 8 mm, w śliniance przyusznej, lewej.

Wszystko wskazuje na to, że będę musiała przejść operację mózgu…