Wynik MRI 2017.

Odebrałam wynik rezonansu wraz z opisem i…

„Stan po kraniotomii zasutkowej lewostronnej oraz operacyjnym odbarczeniu nerwu V lewego.

W badaniu, w rejonie operowanym, w obrazach FIESTA, uwidoczniła się struktura, w obrębie zbiornika mostu, przylegająca na długości 11 mm do pnia nerwu trójdzielnego, która wykazuje niejednorodną budowę oraz niejednorodny sygnał: widoczna jest w postaci pasm i nieco większych obszarów, nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu i wykazuje pośredni i niski sygnał. Obraz w pierwszej kolejności wskazuje na obecność zmian pooperacyjnych z towarzyszącym pogrubieniem opony pajęczej, natomiast niski sygnał może wskazywać na obecność zwapnień. Opisana struktura, przylegając bezpośrednio do powierzchni nerwu V, zarówno w strefie REZ, jak i w obrębie zbiornika, może powodować konflikt z nerwem. Długość opisywanych zmian, 11 mm, szerokość do 10 mm. Obraz wymaga łącznej oceny operatora. W strefie REZ widoczne niewielkie pogrubienie nerwu V po stronie lewej.

Umiarkowany korowy zanik tkanki mózgowej (GCA 1-go st.) wyrażony poszerzeniem bruzd oraz zaznaczany podkorowy wyrażony graniczną szerokością układu komorowego: szerokość komory III: 11 mm, EVR: 0.27. Zaznaczony zanik móżdżku.

Torbiel pajęczynówki 22 x 9 mm do przodu od bieguna skroniowego lewego.

W obrębie struktur głębokich mózgowia, po stronie prawej, widoczna jama malacyjna wielkości 5 mm, zlokalizowana w jądrze soczewkowatym. Kilka drobnych, niespecyficznych ognisk w istocie białej przykomorowej pogranicza ciemieniowo-potylicznego, obustronnie charakteryzujących się podwyższonym sygnałem w obrazach T-2-zal i FLAIR.

Poza tym objęte badaniem struktury mózgowia bez zmian.

Struktury pośrodkowe nieprzemieszczone.

Po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego wewnątrzczaszkowo, nie stwerdza się nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nerwów V.

Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu.

Prawoboczne skrzywienie przegrody nosa z tożsamym kolcem.

Zwraca uwagę pogrubienie kości klinowej: trzonu oraz skrzydeł.

Okolica otworu okrągłego lewego przedstawia się jak w badaniu poprzednim.

Objęte badaniem zatoki oboczne nosa prawidłowo powietrzne.

Węzeł chłonny 4 x 8 mm w śliniance przyusznej lewej.

WNIOSEK: Stan po operacji z powodu neuralgii nerwu trójdzielnego lewego, z dostępu zasutkowego, z widoczną w okolicy operowanej nieprawidłową strukturą, która może odpowiadać przerośniętej oponie pajęczej i/lub drobnym zwapnieniom – obraz do łącznej oceny przez operatora (brak danych o technice zabiegu operacyjnego).”

Czy to, co napisano coś znaczy czy nie? Nie mam pojęcia…
To by było dzisiaj na tyle.
Cdn. – po wizycie u neurochirurga.